Szybkość i jakość idą w jednej parze

Drim Robotics oferuje wsparcie i rozwiązania na każdym etapie budowy zautomatyzowanego procesu produkcyjnego.

Oferujemy pomoc przy projektowaniu, instalacji oraz uruchomieniu linii produkcyjnych przy wykorzystaniu urządzeń już sprawdzonych, ogólnie dostępnych na rynku a także nowatorskich rozwiązań. Każde droga prowadząca do celu jest wspólnym wyzwaniem.

Jak to robimy?

Faza koncepcyjna

Proces ten powstaje przy ścisłym współudziale z klientem, tak by jak najlepiej nakreślić plan działania, zakres prac oraz czas i przybliżony koszt inwestycji.

Faza projektowa

Nasze biuro projektowe zajmuje się przygotowaniem rozwiązań konstrukcyjnych uwzględniając dostępną bazę materiałową oraz wymagania techniczne procesu, tak by nie przekroczyć wyznaczonych ram koncepcyjnych.

Faza montażowa

Wszystkie elementy i podzespoły łączymy ze sobą w jeden spójny organizm. To już ostatni moment na wprowadzenie niezbędnych modyfikacji i usprawnień zanim całość trafi do miejsca docelowego.

Uruchomienie u klienta

Na tym etapie gotowy produkt jest instalowany u klienta. To już ostateczny moment na wprowadzenie niezbędnych poprawek.

Szkolenia oraz przekazanie lini

Dobrze przeszkolona, zorientowana w procesie kadra pracownicza jest gwarantem prawidłowego funkcjonowania zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Kładziemy duży nacisk na dokładne wyszkolenie operatorów mających obsługiwać nowe urządzenia.

Wsparcie techniczne

Po uruchomieniu procesu jesteśmy zobligowani do udzielenia technicznej asysty (na miejscu jak i zdalnie) w razie wystąpienia problemów technicznych. Pomoc ta jest ściśle określona w ramach umowy z klientem.

Zaprojektujemy i uruchomimy zautomatyzowaną linię produkcyjną!

Nasze sprawdzone i nowatorskie rozwiązania to odpowiedź na potrzeby zakładów produkcyjnych. Stworzymy i wdrożymy zautomatyzowany proces produkcji, zgodny z potrzebami Twojej firmy.
Skontaktuj się z nami

Zrobotyzowane stanowiska produkcyjne w Twojej firmie

Jako doświadczeni integratorzy staramy się, w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo dla stanowisk gdzie pracują roboty. Wdrożenie takich rozwiązań w przedsiębiorstwie wymaga jednak starannego zaprojektowania, opracowania i realizacji.
Za co może odpowiadać robot na stanowisku? Roboty służą do automatyzacji procesów technologicznych w przedsiębiorstwie. Mogą wykonywać takie czynności jak transport produktów, paletyzację, spawanie, zgrzewanie czy malowanie. Wykonywanie tego typu pracy przez pracowników, często może być niedokładne lub długotrwałe. Wdrożenie na linii produkcyjnej robota kolaborującego pozwoli na przyspieszenie procesu produkcji, pełną automatyzację i dokładniejsze wyniki pracy.