Przemysłowe pomiary elektryczne

Oferujemy Państwu pomiary elektryczne wykonane profesjonalnym przyrządem Sonel MPI-530. Zakres pomiarów obejmuje badanie:

– Ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie
– Impedancji pętli zwarcia
– Parametrów wyłączników różnicowoprądowych
– Rezystancji uziemienia
– Rezystancji izolacji
– Rezystancji i ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych

Po zakończeniu pomiarów zostanie sporządzony protokół zawierający wyniki i ocenę badania.

Nie możesz się zdecydować?

Zachęcamy do kontaktu - przekonamy Cię jak wiele wniesie nasza współpraca
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach

Pomiary wykonujemy najczęściej w sytuacjach

  • Podczas uruchomienia całkiem nowych aplikacji (montaż robota lub całych lini produkcyjnych),często jest to warunek odbioru technicznego oraz dzięki pomiarom jesteśmy pewni że wtedy wszystkie połączenia i parametry instalacji elektrycznej są poprawne.
  • Podczas zmian w istniejących już aplikacjach – dodanie robota, zmiany w instalacji elektrycznej, dodanie każdego innego urządzenia, które jest zasilane elektrycznie.
  • Pomiary należy przeprowadzić każdorazowo po wprowadzeniu zmian oraz we wszystkich przypadkach, gdy istnieje podejrzenie, że stan izolacji lub ochrony przeciwporażeniowej uległ pogorszeniu lub wystąpiły uszkodzenia.