18 marca 2024

Integracja cobota Universal Robots 10 e-Series w firmie BOS Tychy

Obsługa maszyny myjących rury rolet bagażnika cobotem Universal Robots 10 e-Series wykonana przez firmę Drim Robotics z Czechowic Dziedzic. Aplikacja okazała się sporym wyzwaniem, wymagała przygotowania zaawansowanego technicznie podajnika oraz integracji kilku maszyn. Całość została przed uruchomieniem zasymulowana i przedstawiona klientowi do akceptacji, dzięki czemu efekt finalny sprostał wszystkim pierwotnym założeniom.